Güvenlik dedektörleri nedir?

Güvenlik dedektörleri çağımızda hemen her alanda karşımıza çıkan, hayatı hem kolaylaştıran ve hem de daha güvenli kılan önemli bir unsur olarak özetlenebilir. Güvenlik dedektörleri insanların birlikte taşıdıkları eşyaları gözlemleyebilir. Çok hızlı bir şekilde tehlike oluşturabilecek madeni bir objenin varlığını sezebilir ve şüpheli kişinin güvenliği sağlanmış bölgeye girişi engellenebilir.

Güvenlik dedektörleri genellikle alış-veriş merkezleri, hava limanları, otogarlar, resmi daire ve kurumlar, oteller, güvenliği önemsenmiş tüm umuma açık yerler, konser ve gösteri alanları, toplantı salonları ve diğer kalabalık sayıda ziyaretçinin bulunabileceği hemen her yerde karşımıza çıkarlar.

Bunların en yaygın ve etkili olanlarının başında, hızlı sonuç veren ve bire bir insanların üzerinde bulunabilecek madeni objeleri (bıçak, silah, metal sopa, boru, kesici ve yaralayıcı diğer malzemeler) fark eden ve kısaca “ÜST ARAMA” diye adlandırılan güvenlik dedektörleri gelmektedir. Ayrıca bu dedekörler ile çanta, poşet, cep gibi kapalı taşıma araçlarının da kontrolü sağlanabilmektedir.

Daha sonra içinden geçmek sureti ile insanların üzerinde bulunabilecek metal objeleri fark eden ve “KAPI DEDEKTÖRLERİ” diye adlandırılan dedektörler gelmektedir. Her iki güvenlik dedektörü de aynı amaca yönelik olup, çevre güvenliğini azami derecede arttıran önemli unsurlardır.

Bunların dışında, azami güvenlik gerektiren yer ve binalarda, örneğin; Havalimanları, sınır kapıları, önemli kurum ve kuruluşlarda veya büyük alışveriş merkezlerinde “X-RAY” olarak adlandırılan dedektörler kullanılmaktadır. Bu dedektörlerin en büyük farkı, tarama alanının altında özel yansıtıcılar bulunmasıdır. Bu şekilde içinden geçen her hangi bir objenin ya da paketin (çanta, bavul v.b.). içinde farklılıklar gösteren cisimleri negatif tonlarda renklendirip bilgisayar ekranına yansıtmak sureti ile objelerin cins ve mahiyeti hakkında görsel bilgiler verebilmesidir.

Bu özellik, sadece altında yansıtıcılar bulunmasından dolayı kısa bir aralığa nüfus edebilecek mahiyettedir. Bu durum, diğer tüm dedektörler için söz konusu olamayacak bir özelliktir ve sadece güvenlik kontrollerinde belirli şartlar yerine getirildiğinde çalışabilecek sistemlerdir.

Bu tür güvenlik sistemleri, yoğun insan sirkülasyonu olan yerlerde, paket, çanta ve bavul gibi tek tek kontrol edilmesi zaman kaybettirip kapılarda beklemelere yol açabilecek durumlarda tercih edilmektedir.

Ayrıca insanların aranması kadar önemli bir diğer konu da araçların bilerek ya da bilmeyerek beraberinde getirebilecekleri tehlikeli maddelerdir. Bu konuda “ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME” sistemlerinden yararlanılır. Bazen basitçe bir ayna yardımıyla yapılan arama işlemi bazen de profesyonel olarak kameralı ve kayıtlı sistemler tarafından yapılır ve araç altına monte edilmiş olabilecek patlayıcıları veya saklanmış suç